Mail: peder-undall@undall1.dk

Husets historie:


Min tipoldefader Just Nielsen købte huset i 1846 af enkefru Nørgaard, som var enke efter strandingskommissionær Nørgaard - mærkværdigvis. Han var død under en stranding på Nordstrand en kold vinterdag,  hvor vinden var i nordøst. Da  man kørte ind i gården med liget, blev et hushjørne påkørt 2 gange  og når vinden er i nordøst,  kan man høre påkørselen.

Huset har set ud som nabohuset. Først byggede min tipoldefar til og siden har min oldefar, P.K. Nielsen, bygget huset, som det er nu - omkring 1880. I huset er der sten fra den nedrevne tilsandede kirke, hvad der ikke er ualmindeligt i gamle Skagenshuse.

Just Nielsen - var både lods og lodsoldermand, Lodsvej og Lodssti er opkaldt efter ham -  havde 3 sønner. Familien byggede Lodsvej nr. 2 og 4 på byggegrunde fra nr. 6.

P.K Nielsen, min oldefar, var en driftig mand, som tidligt tog ud at sejle og temmelig hurtigt blev skipper på barken "Christian". Siden blev han redningsmand, lodsoldermand  ligesom sin fader og sidst chef for det Nørrejydske Redningsvæsen. Ved siden af drev han fiskehandel med sin broder Niels, der boede i nr. 4 på Lodsvej.

Min mormoder og  morfader overtog huset sammen med min mormoders søster.  De drev i   mange år Hotel Traneklit i Højen (Gl. Skagen).

I slutningen af 60'erne overtog min forældre huset og indrettede Lille Hus (laden) til bolig, da den ældre generation boede i Store Hus.

Det er nu faldet i min lod at eje husene og det er min hensigt at vedligeholde dem både ind- og  udvendigt, således historien bliver bevaret.

Husene er værdifulde for mig hvorfor  jeg beder vore gæster være med til at bevare dette særlige miljø.

Husene er ikke egnet  for gæster med husdyr og ikke voksne.

Sådan kontakter du os:

Peder Undall
Telefon: +45 86 43 68 39
E-mail: Peder-Undall@undall1.dk